Δημοσθένης Σπυρίδης

Δημοσθένης Σπυρίδης

Web 3.0 Marketing Strategist, ΤheFutureCats Innovation Consultancy

Ο Δημοσθένης Σπυρίδης, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της διαφήμισης και του marketing, εστιάζει στην ανάπτυξη καινοτόμων προτάσεων, σχεδιασμού και υλοποίησης τακτικών digital marketing.
Είναι Web 3.0 Marketing Strategist του ΤΗΕFUTURECATS Innovation Consultancy, εστιάζοντας στο Web 3.0 marketing, το blockchain, την τεχνητή νοημοσύνη και το metaverse, παρέχοντας καινοτόμες συμβουλευτικές υπηρεσίες και προτάσεις για τα projects των πελατών του.
Συχνά, αναλαμβάνει ρόλο instructor με συνεργασίες όπως η Knowcrunch, βοηθώντας ανερχόμενους marketers να κατανοήσουν το περίπλοκο και διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο των social media και του digital marketing.
Επιπλέον, ως Project Manager σε σημαντικά και απαιτητικά project της ΤΗΕFUTURECATS Innovation Consultancy, έχει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή ανάπτυξη των projects επιβεβαιώνοντας το πάθος του για την καινοτομία και την ανάπτυξη τους.
Με πτυχίο στη Διαφήμιση από το College of Media & Communication του Texas Tech University, και γνώσεις στα ψηφιακά νομίσματα μέσω του University of Nicosia, στο πρόγραμμα Introduction to Digital Currencies, συνεχίζει να χτίζει ισχυρές βάσεις με πιστοποιήσεις από σημαντικούς οργανισμούς όπως η Google, η Meta, το LinkedIn και η Microsoft, διευρύνοντας τις δεξιότητες του στο digital marketing, την τεχνητή νοημοσύνη και αποκτώντας εξειδικευμένη εμπειρία στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την εφαρμογή τεχνολογικών καινοτομιών.
Ως υπέρμαχος της συνεχούς βελτίωσης, της δια βίου μάθησης και των νέων τεχνολογιών, αναζητά διαρκώς νέους τρόπους για να παραμείνει μπροστά από την καμπύλη εκμάθησης, να εμπλουτίσει τις γνώσεις του.

With over 20 years in the advertising and digital marketing industry, Dimosthenis Spyridis specializes in implementing innovative marketing strategies and digital marketing tactics.
He is the Web 3.0 Marketing Strategist at THEFUTURECATS Innovation Consultancy, focusing in Web 3.0 marketing, blockchain, artificial intelligence, and the metaverse. Here, he offers future-proof, forward-thinking consulting services and innovative solutions tailored to his clients' projects.
Dimosthenis often steps into an instructor role through partnerships, such as with Knowcrunch, helping emerging marketers navigate the complex and rapidly evolving social media landscape. As a Project Manager with FuturEstate Alliance, he leads the forefront of real estate tokenization projects, bridging his passion for innovation at the intersection of real estate and blockchain technology.
He holds a degree in Advertising from the College of Media & Communication at Texas Tech University, with specialized knowledge in digital currencies from the University of Nicosia's Introduction to Digital Currencies program. Continually building on his skills and knowledge foundation, he has earned certifications from organizations like Google, Meta, LinkedIn, and Microsoft, broadening his expertise in digital marketing, artificial intelligence, and spearheading digital transformation and technological innovation.
As an advocate for continuous improvement and lifelong learning, Dimosthenis persistently seeks innovative ways to stay ahead of the curve, enriching his knowledge and staying at the forefront of new technologies.

Transforming Customer Support with AI: Beyond Automation to Innovation

In this session we will dive deeper into practical AI applications, ethical considerations, and the future of AI in Customer Support.