Οντίλ Γκίνη

Οντίλ Γκίνη

Customer Operations Director, NOVA
    • Πτυχίο στα Οικονομικά από το Pierre Mendes France | Faculté des Sciences Economiques
    • Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση,  Gestion économiques et Diagnostic des Firmes από το Pierre Mendes France | Faculté des Sciences Economiques
    • Εργάζομαι στα Telecoms περισσότερα από 20 χρόνια, ξεκινώντας στην Vodafone από το 1999 έως και το 2008
    • Από το 2008 απασχολούμαι σχεδόν αποκλειστικά με τα customer operations, customer service & technical support σε εταιρίες όπως η Hellas on Line & Forthnet/ nova
    • Από το 2017 είμαι Operations Director στη WIND Hellas και πλέον NOVA με ευθύνη τα  retail operations αρχικά και από το 2018 και τα Customer Operations: Customer Care, Provisioning, Back Office & Technical Support