5ο Ελληνικό Συνέδριο Κορυφής στην εξυπηρέτηση πελατών

Presentations“Η εξυπηρέτηση πελάτη σε περίοδο οικονομικής κρίσης στην πράξη. Μαθαίνοντας από τις πρακτικές των μεγαλύτερων επιχειρήσεων.”

Andrew Bryan, Customer Management Specialist, Henley Business School

Κατεβάστε την παρουσίαση (Zip 7779 KB)


Επικοινωνία


Συμμετοχές
Γεωργία Γιαναδοπούλου, T: 210 6617777 (εσωτ. 237), Ε: [email protected]
 
Χορηγίες
Μαρίνα Καφέζα, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 252), Ε: [email protected]